Zmiana wartości brylantów w ostatnich latach

Lokowanie kapitału w sytuacji niepewności rynków finansowych staje się coraz bardziej ryzykowne. Kiedy każdemu kolejnemu notowaniu towarzyszy niepokój, dywersyfikacja funduszy staje się fundamentalną zasadą właściwej polityki lokacyjnej i ma na celu zabezpieczenie przed złą koniunkturą giełdową oraz wzrostem inflacji.

W ostatnim okresie obserwujemy zmienne nastroje na rynkach inwestycyjnych. Mimo zawirowań rynek brylantów pozostał stabilny. Lokowanie w te sektory wiąże się ze znacznym nakładem środków pieniężnych, jednak nikt nie zaprzecza, że zakup złota czy diamentów to opłacalna inwestycja długoterminowa.

Wykresy uwidaczniają, w jaki sposób wartość kamieni w poszczególnych klasach czystości i koloru zmieniała się w czasie.


 

 

Prezentowane przykłady uwidaczniają bardzo wysoki wzrost cen w okresie od lutego 2005 do maja 2011 - o 154%d dla  5,00-5,99 karata. Na wykresach pokazaliśmy przykładowe przyrosty wartości brylantu w procentach. Oznaczenia IF, VVS1 informują nas o czystości kamienia, zaś D, F o kolorze. Dokładne opisy klasy czystości i koloru przedstawione zostały w tabelach poniżej.

 

Skala kolorów: Diamenty występują we wszystkich odcieniach, ale znaczna część diamentów jubilerskich to kamienie od prawie bezbarwnych do bardzo delikatnie żółtych, brązowych lub szarych. Przez wieki doskonały diament był opisywany jako bezbarwny.

 

Diamenty mogą przybierać wszystkie kolory tęczy, od bezbarwnego do żółtego, pomarańczowego, czerwonego, fioletowego, zielonego, niebieskiego, purpurowego, a nawet czarnego.

 

Międzynarodowa tabela klasyfikacji barw
International colour grading scale
Stare nazewnictwo G.I.A. IDC (HRD) - CIBJO
Former denomination
R+/R RIVER D-E Wysoka delikatna biel
TW/W TOP WESSELTON F-G Delikatna biel
W WESSELTON H Biel
TCR TOP CRISTAL I-J Lekko stonowana biel
CR CRISTAL K-L Stonowana biel
TC TOP CAPE M-N Lekko żółtawy
C CAPE O-P Żółtawy
LY LIGHT YELLOW Q-R Lekko żółty
Y YELLOW S-Z Żółty
- FANCY COL. - Barwy fantaz.
  
Tabela klasyfikacji czystości brylantu
Czysty lupowo LC Loupe clean
Bardzo bardzo drobne inkluzje VVS1/VVS2 Very, very small inclusions
Bardzo drobne inkluzje VS1/VS2 Very small inclusions
Drobne inkluzje Si1/Si2 Small inclusions
Wyraźne wrostki, małe i duże wrostki P1/P2/P3 Pique inclusions
Czystość diamentu: zależy od poziomu jego przejrzystości i jest warunkowana obecnością lub brakiem obecności zmian wewnętrznych lub zewnętrznych. Większość diamentów zawiera zanieczyszczenia powstałe podczas ich wzrostu, są to głównie bardzo małe wrostki, ledwie widoczne przy użyciu mikroskopu lub lupy.

 

W okresie od lutego do maja 2005r. nastąpił znaczny wzrost cen brylantów od 69% do 154% przy wielkościach kamieni od 2,00 ct do 5,99 ct. Godny podkreślenia jest fakt zwiększonego zainteresowania w tym okresie inwestycjami alternatywnymi wobec nasilających się przesłanek kryzysu gospodarczego.

 

 

 

Zwiększony popyt na brylanty wspomagał dalsze  wzrosty  do początkutego tego roku. Przewiduje się, że rosnący popyt na wysokiej jakości kamienie powinien wspomagać dalszą tendencję wzrostową kolejnych notowań.

 

Rynek brylantów jest nadal mocno niedoszacowany, a więc będziemy nadal obserwować wzrost wartości tej cennej inwestycji alternatywnej. Należy podkreślić, że jest to lokata wyłącznie w diamentach, a nie w biżuterii, gdyż obrót samymi kamieniami jest znacznie łatwiejszy.

 

Takie przykłady najlepiej obrazują, że nawet w przypadku kamieni stanowiących bezpieczną lokatę można zarobić porównywalnie do trafionych inwestycji w akcje czy obligacje. Stąd nasuwa się prosty wniosek, że warto zdywersyfikować własne oszczędności. W przypadku lokaty w diamenty mamy poczucie, że posiadamy coś absolutnie wyjątkowego. Pięknie oszlifowany kamień, cechujący się wspaniałą brylancją, można podziwiać godzinami. Szlachetny blask przykuwa uwagę najbardziej wymagających estetów, podobnie jak znakomity i niepowtarzalny obraz znanego artysty.

 

Skontaktuj się z naszym ekspertem